Skadegörelse och hot har länge varit ett problem i socialkontorets väntrum i Österbymo. Något som styrks av kommunens incidentrapportering. Bland annat blev en socialsekreterare uppträngd mot en dörr och hotad av två personer, varav den ena med knuten näve, 2015.

– Jag kan inte värdera hur personal och besökare upplevt situationen i väntrummet, men självklart är det en sådan miljö där det i enstaka fall förekommer missbruksproblematik och uppstår olustiga situationer, säger Pär Fransson, planeringssekreterare på Ydre kommun.

För att kunna se vad som sker i väntrummet, om besökare på egen hand släppt in fler personer eller om hotfulla situationer uppstått vill kommunen därför kameraövervaka utrymmet i realtid. Installationen skulle fungera som ett fönster för personalen.

– Det handlar både om socialkontorets personal och besökares trygghet, säger Pär.

Länsstyrelsen ansåg inte att en sådan kamera var tillståndspliktig, men Datainspektionen överklagade beslutet och i november 2018 avslogs ansökan. Tillsynsmyndigheten ansåg att man riskerade inskränka utsatta besökares integritet och ifrågasattes om kommunens syfte verkligen skulle uppnås med kameraövervakning.

Förvaltningsrätten var dock av en annan uppfattning och nyligen kom beslutet att Ydre kommun får tillåtelse att kameraövervaka väntrummet.

– De har prövat ärendet och gått på vår linje. Det känns förstås bra eftersom att det var detta vi hoppades på, säger Pär och berättar att en kamera kommer installeras inom kort.

Pär Fransson, planeringssekreterare på Ydre kommun, säger att kameran gynnar både personalen och besökarnas trygghet.