Tidningen har I fullmäktige blev det en rejäl redovisning av det. Revisionen hade en del synpunkter. Bedömningen är att kommunen endast delvis lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans.

Enligt revisionen har bara 2 av 18 styrtal följts upp i delårsbokslutet.

Kommunstyrelsens ordförande Lars-Erik Fälth (C) påpekade att det är viktigt att diskutera de mål kommunen har.

Beata Allens (C) bild är att verksamheten följs väldigt noga.

Det blev en viss debatt om vad som egentligen är revisionens uppdrag.

Irene Oskarsson (KD) betonade att revisionsrapporten är till för att kommunen ska bli bättre.

För Fredrik Bodin (S) är det viktigt ta till sig kritik som framförs och att hela tiden förbättra sig.

Att mål ifrågasätts är inte konstigt.

Inte heller Fälth har några problem med synpunkter från revisionen.

Det handlar om givande och tagande och att göra bra kommun bättre.

Han konstaterade vidare att flera avdelningar överskridit budgeten, men att det är överskott för finansförvaltningen.

Vi får fundera på hur vi ska förhålla oss till detta, säger han.

Bernt Dahnson (KD) undrade vad hyran är för Carlsgården och Kapellgatan, som ju kommunen har långtidskontrakt på, och vad de kan användas till.

Fälth kunde inte svara på kostnader, men påpekade att de långa kontrakten skrevs på uppmaning av riksdag, regering och länsstyrelsen, men att man sedan ändrade sig när flyktingströmmen avtog.

 Nu står vi där med lokalerna, men ser gärna att Aneby Bostäder, som äger Carlsgården, säljer den till någon bra verksamhet. När det gäller Kapellgatan tittar vi på möjligheter att göra omflyttningar.

I samband med delårsbokslutet bjöds det på separata redovisningar för Åsens by, Aneby Bostäder och Amaq.

Till slut kunde delårsbokslutet godkännas av kommunfullmäktige.

Tidningen återkommer med fler beslut från sammanträdet.