Meningen är att Eksjöstyrkan på 500 soldater och officerare i olika fordon gemensamt ska ta sig till övningsplatsen i Mälardalen. De kommer inledningsvis att passera Abboraviksrondellen utanför Eksjö och därefter ta riksväg 40 mot Vimmerby genom Eksjö.

Den militära verksamheten i Eksjö mönstrar kunnig och erfaren personal på flera platser under Aurora. Swedec återfinns på Gotland och Ing 2 i Enköping, Uppsala, Stockholm och Södertälje. Lägg därtill en hemvärnsbataljon med olika uppgifter på skilda platser.