LÄS MER: Mer fokus på matematik i grundsärskolan

Från och med nästa läsår, 2019/2020, ska eleverna som går i grundskolan få en utökad timplan, alltså fler lektioner i skolan. Detta är för att mer tid ska läggas på matematik och idrott.

Skolchefen berättar att den garanterade timplanen utökas till 6 890 timmar i grundskolan.

– Det är framförallt en satsning på matematik, även idrott för årskurserna 7-9, säger Södergren.

Resultaten i matematik behöver höjas och därför görs den här utökningen.

– När det gäller idrott och hälsa ser man att vi behöver röra på oss mer för att tillgodogöra oss lärandet. Det rimmar ganska väl med pulssatsningen som vi har gjort i vår kommun, för årskurserna 4-6, säger Bengt-Olov.

Även om timplanen utökas så kommer även en del lektioner behöva ersättas. Till exempel kommer undervisningstiden i elevens val att minskas.

I slutet av oktober skrev tidningen om att barn- och ungdomsnämnden beslutade att godkänna en nya timplan för grundsärskolan i kommunen. Där fokus också också var att se till att eleverna får mer matematik i skolan.