Han förklarar att i och med att pengarna är beviljade går föreningen nu från intresseanmälan till skarpt läge i fråga om anslutning till bredbandsnätet.

Bidraget är villkorat så att det finns skillnad mellan ”ska” och ”kan” i föreningens åtagande.

Alla hushåll med fastboende inom området ska vi erbjuda anslutning. Vi kan också erbjuda fritidshus att ansluta sig och det kommer vi att göra i möjligaste mån, utom i de fall då det helt enkelt blir för kostsamt.

Gunnar Emanuelsson konstaterar att mycket arbete ligger bakom ansökan om projektpengar.

Särskilt tack vare kommunens bredbandssamordnare var vår ansökan väldigt väl underbyggd. Det framkom när en liknande förening som vår fick stå tillbaka, till vår förmån, på grund av vissa oklarheter i deras ansökan.

Nu fick vi till och med tio procent mer i bidrag än vi vågat hoppas på.

Emanuelsson, som driver Nääs gårdsbryggeri, betonar att bredbandet kommer att betyda väldigt mycket för både privatpersoner och företagare i området.

Såväl mjölkgårdar som skogsbrukare är beroende av fungerande bredband i dag för bankkontakter, inköp och mycket annat.

Som bidraget nu är villkorat ingår inget eget arbete vid bredbandsanslutningen.

Alla får anslutning fullt färdig in i huset, förklarar ordföranden.

Han uppmanar samtidigt alla fastighetsägare att ta chansen nu när den erbjuds.

Det här är en infrastrukturutbyggnad som motsvarar att bygga en väg fram till gården eller huset från allmän väg så att man kan ta sig ut och in. Lika viktigt som att ansluta sig till elnätet. Det ska ses som en framtidsinvestering för framtiden

Den som inte vill vara med ställer sig utanför delar av de möjligheter som finns i framtiden visst finns lite lösningar.