”VI MÅSTE

Alla är överens om att integrationen av nyanlända inte håller måttet och att politiken måste bli bättre. Problemet är att frågan om integration är komplex.

En god integration står mot andra intressen, som fackets ambition att hålla uppe ingångslönerna.

EN POLITISK

Ett sådant exempel är EBO, lagen som säger att invandrare fritt kan besluta om var de vill bo.

Nyanlända hamnar ofta i storstadsområden, vilket är positivt eftersom arbetsmarknaden är bättre på större orter. Däremot ökar det trångboddheten och handeln med svartkontrakt på en marknad som redan har stora problem, vilket i sin tur ökar risken för sociala spänningar.

Detta konstaterar en rapport från ESO, Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi. Studien jämför integrationsinsatser i Sverige, Norge, Danmark, Tyskland och Nederländerna.

Syftet är att komma med förslag på vad Sverige kan göra för att uppfylla politikers ambition om att förbättra integrationen.

MÅNGA AV

Boendefrågan för nyanlända är inte det enda området där olika önskvärda effekter står mot varandra.

Rapporten menar att permanenta uppehållstillstånd är bättre för integrationen, eftersom osäkerheten vid ett tillfälligt uppehållstillstånd gör att incitamenten att lära sig språket och skaffa ett jobb sjunker

Problemet är att syftet med uppehållstillstånd är något annat: att människor ska erbjudas skydd under den tid då de inte kan leva i sina hemländer.

Att erbjuda permanent uppehållstillstånd har dessutom en pull-effekt och var en av orsakerna till att många sökte sig till just Sverige under flyktingkrisen 2015.

RAPPORTEN

Av de fem länder som studien bygger på är det bara Sverige som ger människor rätt att uppehålla sig i landet utan några krav på att kunna språket.

Förslag om språktest för medborgarskap har varit uppe tidigare i debatten, och orsakade ramaskri när dåvarande Folkpartiet lanserade idén 2002.

Förslaget ansågs då vara främlingsfientligt och svårgenomförbart.

OAVSETT VAD

Det går inte att upprätthålla höga ingångslöner, en mycket hög boendestandard och en relativt kravlös välfärdsstat och samtidigt ha en stor migration.

Alla politiker som pratar om att ”förbättra integrationen” måste inse detta.