– Den står inte i vägen för annan trafik.

Olycksplatsen var en bit öster om Smålandsstenar på länsväg 153.