Arrangemanget är ett projekt som går ut på att lyfta fram den lokala kulturen.

– Idén väcktes i Aneby hembygdsråd, säger Marie Hammarin och Birgitta Kellner.

De representerar studieförbundet Vuxenskolan respektive Föreningen Stierngranats muséer. Den sistnämnnda, där Birgitta Kellner är ordförande, är projektägare. Riksantikvarieämbetet och Sommenbygd-Vätterstrand finansierar satsningen.

– Vi vill berätta historian om Malte på ett nytt och annorlunda sätt och göra den tillgänglig för alla.

Safarit äger rum den 3 juni och inleds på torget i Aneby. Där kan man kliva på en av de två bussar som kör var sin tur med hållplatser i Bälaryd, Haurida, Vireda och Hullaryd samt Askeryd, Sunhult och Frinnaryd. Stjärneborg är slutdestination.

– Vi vill att alla ska kunna vara med, resan får inte bli något hinder.

Ulf Lundberg och Birgitta Kellner medverkar som skådespelare.

Foto Bodil Molin

På bussen

Historian börjar redan på bussen, så den som den som inte vill missa något gör klokast i att kliva på på torget. Med på resan finns flera kulturpersonligheter. På den ena bussen blir det Malte själv (spelad av Ulf Lundberg) och Carl Eldh (Lars Graneheim) och på den andraa Maltes fru Marie (Birgitta Kellner) och Jacoba van Spreekens (Anneli Persson). De ska föra dialoger.

– När bussarna kommer fram till Stjärneborg börjar vi om. Och om någon vill åka dit direkt på egen hand går det naturligtvis bra.

Hans Karlsson i Föreningen Stierngranats muséer sköter berättandet i Stjärneborg, bakom museet, och nämnda kulturpersonligheter kommer att göra inspel. Det blir även en gemensam promenad till pyramiden.

– Efteråt hoppas vi på en dialog mellan besökare och skådespelare.

Även UV-scouterna spelar en viktig roll denna dag. De sköter serveringen och kommer att koka kaffe över öppen eld.

– Det samarbetet känns roligt. Malte var starkt kopplad till scoutrörelsen.

Förhoppningen är naturligtvis att så många som möjligt, även folk som inte bor i kommunen, hittar till Stjärneborg den 3 juni.

– Jag tror att det blir väldigt roligt och vi ska försöka göra det humoristiskt, säger Birgitta Kellner.

Tanken är att andra ska följa i föreningens fotspår och med liknande arrangemang bidra till att lyfta fram kulturpärlor i kommunen på ett annorlunda sätt.

Projektägare för Anebys första kultursafari är alltså Föreningen Stierngranats muséer och medarrangörer Aneby hembygdsråd, Aneby kommun och Vuxenskolan.