ATT AVVAKTA onsdagens krönika

Tvärtom kommer det sannolikt att underbygga argumenten med nya avslöjande som redan framkommit om att försummelserna är betydande att inte omgående avbryta verksamheten istället för att enbart försöka reparera efter hand de skador som har uppkommit.

Eftersom statsminister Stefan Löfven (S) valde att ta strid med oppositionen som utgör riksdagsmajoritet så är det viktigt att sakligt och grundligt utreda och argumentera för försvarsministerns skyldighet i detta sammanhang i motsats till statsministerns uppfattning eftersom han accepterade kritiken av inrikesministern och infrastrukturministern.

Misstroende mot statsministern är inte ännu väckt, men det kan mycket väl bli resultatet av KU-granskningen.

MED ETT LÅNGDRAGET

Oppositionen utgör majoritet både i KU och riksdagen under denna mandatperiod, vilket är samma opposition som väckte misstroendeförklaringen mot de tre och förutsättes att inte ändra uppfattning utan att helt nya och positiva argument framkommer som förmildrar regeringens grava försummelser, och mycket talar inte för det.

En omröstning med fällande av försvarsministern när KU-rapporten behandlas i riksdagen antingen som extra ärende i slutet av hösten 2017 eller vid ordinarie behandling i slutet av våren 2018 underlättar sannolikt inte situationen för minoritetsregeringen Löfven.

Detta innebär också att detta regeringsfiasko är högaktuellt i det ordinarie riksdagsvalet 2018, inte minst när det gäller frågan om regeringsduglighet och vikten av att skydda människors integritet och Sveriges säkerhet.

Esse Petersson

före detta riksdags-, landstings/region- och kommunpolitiker (FP).

SVAR DIREKT

Anledningen till att jag skrev min krönika är för att det finns en risk att Alliansen inte går vidare med misstroendeförklaringen i höst.

Redan samma dag som statsminister Stefan Löfvens presskonferens, där han deklarerade att han skulle behålla försvarsminister Peter Hultqvist (S), rapporterade TT att Alliansen ska ha haft svårt att komma överens om ifall den skulle fortsätta med misstroendeförklaringen mot försvarsministern eller inte.

Faktum är att borgerligheten var splittrad redan innan dess.

När Alliansen sedan valde att dra tillbaka kravet på att extrainkalla riksdagen tog den, medvetet eller omedvetet, ett första steg i att låta debatten svalna. Ett sådant beslut gör det sedan lättare att dra sig ur det hela.

Att Peter Hultqvist är en populär minister, även bland borgerliga politiker, är en annan bidragande faktor till att misstroendeförklaringen inte riskerar att bli av.

Om Esse Petersson tror att inväntandet av KU-granskningen kommer att stärka Alliansen i sina argument är det bara bra. Jag förhåller mig tveksam men hoppas att den teorin stämmer.

Ana Cristina Hernández

Ledarskribent