Av totalt 52 anbud är Pensionat Solhöjden en av 17 godkända anbudsgivare, som väntas stå bakom nya asylboenden inom Migrationsverkets Område 1 Syd.

Det rör sig om ett tillfälligt asylboende på Kullagatan i Mariannelund och där det föreslagna kontraktet ska gälla fram till den 19 maj.

De asylsökande kommer att ha sitt boende i en sidobyggnad med tio uthyrningsrum samt i en lägenhet i en intilliggande byggnad.

– Det kommer inte att påverka vår övriga verksamhet under vinterhalvåret, som då är koncentrerad till huvudbyggnaden.

– Till sommaren ska vi däremot i likhet med tidigare år hyra ut rummen till turister och andra besökare i bygden, säger Julia Wirensjö, som äger och driver Pensionat Solhöjden.

Även mat

Pensionatet ska även servera mat till de asylsökande, som är nyinkomna till Sverige. De ska senare efter det första tillfälliga boendet placeras ut i andra asylboenden där de själva får sköta sitt hushåll.

Sedan många år tillbaka hyr Migrationsverket bostäder i Mariannelund av Bruzahem, där det finns plats för drygt 200 asylsökande.

På flera småorter

I Ingatorp finns också bostäder för ett 50-tal asylsökande.

I höstas blev även Hässlebogården, strax väster om Mariannelund, ett tillfälligt asylbonde för 50 personer. Där kan antalet platser ökas ut efter behov. Där betalar Migrationsverket 330 kronor per person och dygn för mat och logi till de asylsökande.

Tillsammans med det nya tillfälliga asylboendet i Pensionat Solhöjden, kommer det att i Mariannelunds- och Ingatorpsområdet bli mer än 350 sådana bostäder. Ett 100-tal av dessa är tillfälligt hyrda av Migrationsverket.