DET EUROPEISKA

I Sverige är stödet för unionen fortsatt stort, men om EU-motståndare lyckas koppla ihop exempelvis utländska tiggarligor med de öppna gränserna inom Europa finns en risk för att motståndet börjar spira även här.

EU:s ledare och alla som försvarar det europeiska samarbetet måste hantera kritiken.

Hårdraget finns det två strategier:

Antingen försöker man förstå varför människor stöttar EU-kritiska partier och politiker.

Eller så levererar man mer av det som EU-skeptikerna är motståndare till, och hoppas att de ska tänka om.

EU VERKAR

Förra onsdagen (26/4) presenterade EU-kommissionen nya förslag om en europeisk socialpolitik.

Bland annat vill man införa nya överstatliga regler som garanterar alla föräldrar rätt till föräldraförsäkring - som inte ska kunna delas fritt mellan vårdnadshavarna.

Därtill vill man att föräldrar med barn upp till tolv år ska ha rätt till deltidsarbete, att jobba på distans och arbetstidsförkortning.

Förslagen går helt i linje med Socialdemokraternas ambition. Men de är farliga. Liknande ambitioner har lyfts tidigare och då mötts av stark kritik från medlemsländerna.

Att EU vill tvinga på alla EU-medborgare obligatoriska pappamånader gör nästan att man funderar på om EU-kommissionen i hemlighet jobbar åt Marine Le Pen och andra EU-motståndare.

EU SKA

Inställningen att alla länder ska ha samma lagstiftning går emot tanken på att besluten ska fattas så nära de berörda som möjligt.

Bryssel ska inte reglera hur människor, varken i Mariestad eller i Madrid, planerar sin föräldraledighet.

Förhoppningsvis kommer EU-parlamentet att rösta ner den nya lagstiftningen.

EU:s styrka är den fria rörligheten av varor, tjänster, människor och kapital. Inte en växande byråkrati och överstatlig välfärdspolitik som medlemsländerna inte efterfrågar.