Relaterat till artikeln

Lördagens jordskalv inträffade på 22 kilometers djup, cirka 9 kilometer nordöst om centrala Skara vid klockan 7.49 på morgonen, enligt Svenska nationella seismiska nätet vid Uppsala Universitet. Skalvet uppmätte magnituden 3,2 på Richterskalen, som är den enhet som används för att mäta jordbävningar. Lördagsmorgonens skakningar kändes även upp mot Värmland och ner mot Småland.

Den röda punkten mellan Skara och Skövde är platsen där midsommardagens jordskalv inträffade.

Foto Hall Media

På måndagen hade inte några efterskalv registrerats i området mellan Skara och Skövde.

Under de senaste åren har flera jordskalv inträffat i Skaraborgsområdet. Både 14 februari och 22 januari i år uppmättes jordskalv i närheten av Falköping, liksom 2 december 2015. Ett av Sveriges största jordskalv med en magnitud på 4,5 registrerades i Skövde 1986.

Utöver Skaraborg så är även Norrlandskusten en seismologiskt mer aktiv zon i Sverige. Det kraftigaste jordskalvet på senare år uppmätte magnituden 4,1 och inträffade i Bottenhavet utanför Piteå och Skellefteå den 19 mars 2016.

Seismolog Björn Lund vill dock inte säga att det har blivit vanligare med jordskalv i Sverige under de senaste åren.

Björn Lund, seismolog vid institutionen för geovetenskap på Uppsala Universitet.

Foto Privat/TT

– Generellt så finns inga sådana tendenser när vi tittar på aktiviteten under en längre period. Om vi tänker på mänsklig påverkan som klimatförändringar så har det inte betydelse för rörelser som sker långt ner i jorden, säger Björn Lund.

Däremot kan jordskalv orsakas av mänsklig påverkan genom gruvbrytning. Det finns många sådana exempel i Sverige, främst i Norrbotten.

– I Kiruna och Malmberget sker en del jordskalv eftersom gruvdriften har ändrat spänningarna i berget långt ner under jorden. Även på andra gruvorter som Garpenberg (Dalarna), Zinkgruvan (Närke) och Dannemora (Uppland) har vi tidigare uppmätt sådana skalv, säger Björn Lund.

Jordskalv i Sverige har aldrig orsakat några större skador. På Richterskalan, där den högsta nivån är 10, har ett skalv i Sverige bara vid ett tillfälle nått över magnitud 5.

– Det största registrerade jordskalvet i Sverige skedde utanför Kosteröarna 1904 och uppmätte en magnitud på 5,4. Men skalvet inträffade i havet och innebar därför att inga människor skadades. Skulle vi däremot få en "femma" i tätbebyggt område så innebar det risker för skador på både människor och byggnader, säger Björn Lund.

Ur ett internationellt perspektiv är det däremot att betrakta som osannolikt att Sverige ska drabbas av en allvarligare jordbävning.

– Det är betydligt större risker att drabbas om du åker på semester till länder som Italien och Grekland. I Europa är det bara Sverige och Finland som inte bygger hus enligt den standard som finns för jordbävningsskydd och det beror på bedömningarna att det är väldigt osannolikt att vi skulle kunna drabbas, säger Björn Lund.