Under fredagen införde man ännu ett eldningsförbud – nu i hela Jönköpings län.

– Vi har haft en längre periods torka. Vi ser inte att det skulle komma sådana mängder regn att det påverkar brandrisken, så då behövde vi införa det här förbudet, säger Micael Carlsson, räddningschef i beredskap.

När man ser till brandrisken är den extremt hög och stigande.

– Normalt pratar man om en femgradig skala när det gäller brandrisk. Vi har gått förbi hela den skalan. Det är extremt, säger Micael Carlsson

Sedan i lördags har man därför satt in flera brandflyg för att upptäcka eventuella skogsbränder i ett så tidigt stadium som möjligt.

– Vi har haft kontinuerliga brandflyg under en viss tid nu. Men sedan i lördags åker flygen två gånger per dag längs två slingor i länet, säger Micael Carlsson.

Brandflygen utförs av Frivilliga Flygkåren, som bygger på ett frivilligt engagemang. Flygplanen kommer att flyga tills vidare, så länge det finns en hög brandrisk.

Man ser i nuläget inget slut på det varma vädret och torkan.

– En del kanske tycker det fina vädret är trevligt medan vissa andra drabbas av det, säger Micael Carlsson.

I praktiken innebär förbudet att all typ av öppen eld är förbjuden att göra upp utomhus, det gäller även fyrverkerier.

– Däremot finns det några undantag. Man får grilla i sin egen trädgård, men då ska man säkerställa att branden inte kan spridas. Man kan få grilla, men endast med kol, på ordningsställda grillplatser som kommunen erbjuder, säger Micael Carlsson.

Man uppmanar även alla som arbetar i skog och mark som har verksamhet som kan leda till gnistor att avstå.

– Vi kan inte förbjuda professionella verksamheter. Men det handlar om ett stort egenansvar. Om man orsakar en brand vid ett sådant arbete kan man ställas till svars, säger Micael Carlsson.

Rökning i skogen avråder man helt från.

– Om saker tar eld är det stor risk att det får stora konsekvenser, säger Micael Carlsson.

Det får inte bara konsekvenser för människor utan även för djuren då torkan leder till betesbrist.

– Eftersom gräset inte växer nu när det är torka finns har vi utnyttjat några möjligheter vi har. Bland annat det som heter "träda"; att vi på Jordbruksverket låter bli att använda åkermark så att bönderna får tillgång till den istället, säger Harald Svensson, chefsekonom på Jordbruksverket. Han fortsätter:

– Det kan ju hjälpa jordbrukarna, men man hoppas ju såklart att det ska börja regna.