– Vi har gjort bedömningen att räddningstjänsten kommit så långt att vi är tillbaka i någon slags normalläge, säger kommundirektör Karl Bartoll.

Det innebär också att de åtgärder som vidtagits för att skydda invånare mot röken nu lättas.

– Skolor och förskolor i vindriktningen har stängt i dag, och lekplatser stängdes också med anledning av att vi inte visste hur nedfall av sot skulle se ut. Några äldreboenden stängde vi av ventilationen på och personalen fick arbeta längre i fall vi skulle behövt evakuera boende. Men det behövdes inte, säger Karl Bartoll.

Under förmiddagen togs beslut om att öppna lekplatserna efter en bedömning om att yttermiljön inte påverkas av branden. Samma sak gäller för Åkerskolan, Åkershälls förskola, Målens förskola och Åkers förskola som .

– I morgon håller skolor och förskolor öppet igen som vanligt, och det informationen ska vi nu gå ut med till skolpersonal och föräldrar, uppger Leif Landberg, barn- och utbildningschef

Tack vare att information nått föräldrar, både via mejl och telefonsamtal, var det till ersättningsskolor under dagen.

Under onsdagskvällen eftersom dricksvattentäkten, Spexhultasjön, ligger nära återvinningsstationen.

– I går kväll drog vi igång en stor beredskap eftersom det fanns en risk för nedfall i vattentäkten. Vi var beredda om det skulle vara så att vi skulle behövt stänga intaget till vattenverket. Men som tur var hade vi vindarna med oss, säger Helena Klint, Nässjö affärsverks VA-chef.

Därmed bedöms faran för dricksvattnet vara över, samtidigt som händelsen öppnar upp för ny dialog om Nässjös dricksvatten.

– Det här aktualiserar givetvis reservvattenfrågan på nytt, så det är något vi kommer att kolla närmare på, säger Helena Klint.