Att göra vägbanorna minst en meter smalare för bilar, samt sätta upp vajrar som är direkt livsfarliga för mc-förare är fel. För att inte tala om när det händer olyckor och det inte finns plats för utryckningsfordon att ta sig fram.

Den här vägsträckan har varit alldeles förträfflig att åka på tidigare. Så många olyckor som nu har aldrig inträffat tidigare. Nu senast hände en olycka vid Drumstorp vilken orsakade köer ända till Höganloft.

Det kunde vara intressant att höra vem eller vilka som tycker att detta är bra.

Själv kör jag både bilar och entreprenadfordon.

HANS SPARV, Tranås