DET ÄR SJÄLVKLART

Telefonavlyssning och inhämtning av elektronisk information i kombination med straff som avskräcker är nödvändigt för att Tullen ska kunna göra sitt jobb effektivt.

Förra året beslagtog Tullen endast 53 vapen, antalet har legat mellan 50 och 100 vapen de senaste åren. Polisens och Tullens bild är att tillgången på illegala vapen är god.

Dessutom har gängkriminaliteten med många skjutningar ökat.

TILLGÅNG PÅ

Inte oväntat är det de tre storstadskommunerna Stockholm, Göteborg och Malmö som har de stora inflödena av illegala vapen (SvD 29/3). Malmö har det största beräknade införseln med 141 vapen per 100 000 invånare.

I det perspektivet är 53 beslagtagna vapen totalt i hela landet under förra året besvärande lågt.

Malmö är en naturlig plats att smuggla in vapen då Öresundsbron ger en smidig landförbindelse från kontinenten.

Att det är förvånansvärt lätt att föra in vapen från Danmark vittnar en före detta gängkriminell till SR (17/11): "Jag har åkt hur många gånger som helst fram och tillbaka till Danmark, in och ut. Ingen har stoppat mig och tullen vet att jag är kriminell."

OM DET ÄR

Tullens resurser är ansträngda samtidigt som fler tullkontroller är nödvändiga för att bekämpa den organiserade brottsligheten som ligger bakom en stor del av vapen- och narkotikasmugglingen.

Regeringen vill öka anslagen med 375 miljoner kronor till fram till och med år 2021.

Tullverket har begärt drygt 500 miljoner kronor de kommande tre åren, för att undvika stora uppsägningar.

Om så mycket pengar behövs för att behålla den befintliga personalen så kan man kanske förstå att det är ganska lätt att föra in olagliga varor över gränsen.

HAR MAN SVÅRT

En skärpt vapensmugglingslag skulle ge Tullen tillgång till så kallade hemliga tvångsmedel som telefonavlyssning och inhämtning av elektronisk kommunikation. Den möjligheten finns vad gäller narkotikasmuggling. Varför vapensmuggling inte skulle jämställas med narkotikasmuggling är obegripligt.

Det behövs lagskärpningar som innebär obligatorisk häktning av misstänkta vapensmugglare för att förebygga brott.

Tullen måste ges större möjligheter att effektivt fullgöra sitt uppdrag. I sammanhanget är det betydligt mer effektivt att strypa inflödet av illegala vapen än att ytterligare försvåra för laglydiga jägare och sportskyttar att äga vapen.

Insatsen måste göras där den faktiskt gör nytta.