MATTELÄRAREN

Formatet, där han förklarar koncept som primtal och geometrisk summa, är ett exempel på en global utveckling.

Den påverkar fler än gymnasieelever.

I DAG VARNAR

Men när vi gör det får vi inte glömma de som har sökt sig till Mikael Bondestams Youtubekanal med primtal.

Kanalen var inledningsvis tänkt som ett stöd åt de egna elevernas inlärning, men har växt till en nationell angelägenhet för mattestudenter - såväl som entusiaster med skoltiden bakom sig (DN 23/3).

Möjligheterna med den nya kunskapsspridningen exemplifieras ibland med en pojke i Mongoliet. Battushig Myanganbayar lyckades vid femton års ålder få högsta betyg på toppuniversitet MIT:s första öppna onlinekurs.

Kunskaperna hade han övat upp med hjälp av fritt tillgänglig information.

HÄR HEMMA

Psykologipodden drivs av psykologstudenten Jacqueline Levi och tillgängliggör psykologisk kunskap om exempelvis återhämtning.

Poddmediet rymmer även personliga berättelser som exempelvis medieparet Brita Zackari och Kalle Zackari Wahlströms berättelser om värdet av träning och lärdomar från den egna träningsmotivationens toppar och dalar.

Det brukar heta att det moderna Sverige växte fram med folkrörelserna. Jätteorganisationer som bland annat bedrev folkbildning för att minska kunskapsklyftor.

Nedgången för den verksamheten har länge oroat. Först teve och datorer, och nu smartphones har beskrivits som försoffande bovar.

NU SYNLIGGÖRS

Detta är inte en biverksamhet utan något även internationella digitala publicister tar tillvara på.

Exempelvis blev Axel Palm, en humorintresserad videoentreprenör som började sin bana med att tillgängliggöra politik med hjälp av humor, Nordens första Youtube-ambassadör.

I de här sammanhangen finns även motmedel mot det som skrämmer med den digitala utvecklingen.

Historielärarna bakom Historiepodden, Daniel Hermansson och Robin Olovsson, folkbildar exempelvis om både historiska sakkunskaper och källkritiska principer.

Träningsprofiler som Jacob Gudiol gör å sin sida stora insatser för spridandet av vetenskaplig metodik.

DET NYA

Debatten om filterbubblor och falska nyheter förblir viktig för internets fortsatta utveckling. Men analysen förutsätter att även dess positiva sidor vägs in.

En avgörande sådan är hur folkbildningen har återvänt på nya plattformar.