– Vi har haft skolan stängd för ordinarie undervisning sedan i onsdags och har övergått till distansundervisning. I de allra flesta fall har vi bra lösningar, i vissa fall behöver vi fundera över tekniken, säger Patrik Luth, rektor vid Sörängens folkhögskola i Nässjö.

Han berättar att redan under tisdagen var cirka 25 procent av eleverna sjuka, ungefär lika många av personalen.

– I det ligger att vissa också var hemma av säkerhetsskäl, säger han. Vi ska vara extra försiktiga nu, det gäller ju hela samhället. Därför är det viktigt att underlätta för anställda att jobba hemifrån.

40-talet har flyttat ut

Ledningen för Sörängens folkhögskola har, utefter den rekommendation som Folkhälsomyndigheten och regeringen gick ut med, gått över till distansutbildning och uppmanat de elever som kan att flytta ut från skolan.

Många bor nämligen i internat på skolan eftersom eleverna ofta kommer långväga till utbildningarna i Nässjö.

– Vi har försökt förmå många elever att lämna skolan, men vi har ett antal som ska bo kvar tills vidare, säger Patrik Luth. En del har inga andra bostäder att bege sig till eftersom de räknat med att bo här under läsåret. Men det är i alla fall 40 elever som har flyttat ut från internatet.

Får plugga på sina rum

Bland de, som av olika skäl bor kvar på Sörängens folkhögskola, ska utbildningen fortsätta enskilt så att säga.

– Ja, vi har ingen samling i klassrum eller andra gemensamma utrymmen utan utbildningen bedrivs på distans i elevernas egna rum eller boende, säger Patrik Luth.

Vissa elever har också fått låna med sig utrustning hem från skolan för att kunna fortsätta sina praktiska arbeten eller studier.

Totalt 160 elever

Totalt är det 160 elever som studerar vid Sörängens folkhögskola.

– Av dem har vi de flesta på plats i Nässjö i normala fall, men 40-talet studerar i Jönköping och 30-talet elever sina studier via ordinarie distanskurser och de fortsätter förstås som vanligt.

Serveringen på skolan hålls inte öppen i normal omfattning.

– Under kontrollerade former serveras lunch, men maten till kvällen får eleverna som bor kvar på skolan ta med sig till sina rum i matlådor.

160 elever studerar vid Sörängens folkhögskola, några har distanskurser som ordinarie utbildning och ett antal elever finns i Jönköping. Just nu är det färre elever än vanligt på skolan eftersom många har rest hem.

Foto Arkiv