Den ursprungliga skolbyggnaden stod klar när dåvarande "Mariannelunds praktiska skola för män och kvinnor" startade 1905.

På 1940-talet renoverades byggnaden och den yttre fasaden byttes ut.

Men även den fasaden har nu gjort sitt och vi förser nu hela byggnaden med ny panel i liknande utförande som den tidigare väggpanelen.

Vi passar även på att tilläggsisolera under den nya panelen. Hela byggnaden förses även med nya fönster.

Men vi försöker att så långt som möjligt behålla den gamla stilen, där det finns på liggande och stående panel på ytterväggarna, förklarar skolans kamrer Bengt Axelsson.

Invändigt sker inga större arbeten mer än att de nya fönstren anpassas till nuvarande väggytor.

Den nya ytterpanelen, tilläggsisoleringen och de nya fönstren väntas kosta drygt 1,5 miljoner kronor. Projektet och målning av fasaden ska stå helt klar i god tid innan vintern kommer.

Samtidigt som byggarbetet med stora byggställningar sätter sin prägel på skolan, så är nu undervisningen i full gång med många nya elever.

Det finns för närvarande 88 elever på skolan, som medför att elevlistorna är i det närmaste fulltecknade.

Även de 79 platserna i skolans internatboende är fullbesatta medan övriga elever pendlar till skolan.

Vi har i år även flera närboende elever från bland annat Vimmerby och Storebro, som bor kvar hemma och pendlar till skolan, förklarar Bengt Axelsson.

Bibelkurserna är fortsatt populära och kurserna Bibel-Äventyr, Bibel-omvärld och Bibel-Växa har tillsammans 60 elever.

Under förra läsåret hade skolan även en etableringskurs för personer som nyligen fått uppehållstillstånd i Sverige. Flera av de eleverna har gått vidare till att skaffa sig gymnasiebehörighet medan några av dem ska få fortsatt undervisning i svenska.