Eksjö Schackklubb är en lokal del av Sveriges Schackförbund (SSF). På sin hemsida skriver det nationella förbundet att de ”är en medlemsorganisation för distriktsförbund och schackklubbar i Sverige. SSF har ungefär 30 000 medlemmar fördelade på 537 klubbar i 25 distrikt. Eftersom knappt 26 000 av dessa är ungdomar, det vill säga 25 år eller yngre, är SSF att betrakta som ett utpräglat ungdomsförbund”.

Jag vill inte i nuläget uttala mig om huruvida det här är rasistiskt eller inte rasistiskt, det jag kan säga direkt är att om beteende som är rasistiskt pågår i Sveriges schackförbund, då måste vi försöka få bort det, säger Ordförande Carl-Fredrik Johansson på telefon.

SSF mottog anmälan i slutet av helgen och kommer att fatta ett beslut om eventuella åtgärder vid ett kommande styrelsemöte. Beslutet är därefter möjligt att överklaga till en disciplinkommitté.

Det här är någonting som vi tar hand om nu. Vi har en ordning för hur man ska hantera sådant här och vi tar allvarligt på den här typen av anmälningar, säger Johansson.

Är det extra viktigt att markera att sådant här inte är okej eftersom ni definierar er som en ungdomsklubb?

De är inte bara i ungdomsförbund som det gäller, men det är klart att vi vill visa ungdomarna att vi ska ha rätt attityd och om det förekommer rasism så måste vi säga ifrån att det inte är ok, säger Johansson.