Varje år fördelar Eksjö kommuns tillväxt- och utvecklingsnämnd en investeringspott bland lokala föreningar som lämnat in en ansökan. Nu står det klart vilka som beviljas stöden i år, och hur mycket de får.

Störst bidrag beviljas Eksjöortens ryttarförening, 300 000 kronor, för diverse insatser. Totalt hade man ansökt om 462 000, bland annat för nytt underlag till manegen, nya staket, lagning av tak och nya sadlar till ridskolan. Med det beviljade bidraget får föreningen självt välja hur man prioriterar bland de saker man sökt bidrag för.

Att kommunen stöttar föreningslivet är extremt viktigt. Kommunen kommer ju till exempel förmodligen aldrig ha ett eget ridhus men att det finns ett är ändå väldigt värdefullt för kommunen. Därför har vi ett jättestort ansvar att hjälpa till, förklarar fritidschef Stefan Hallberg som exempel till varför bidragen delas ut.

Investeringsbidragen är främst ämnat de föreningar som sköter och driver egna anläggningar. Stödet behövs för att hålla dem i skick och för att se till att de kan användas ändamålsenligt.

De två andra största bidragen tillfaller i år Eksjö skid- och orienteringsklubb, 100 000 som delfinansiering av kommunalt vatten och avlopp i Skidstugan, samt 110 000 kronor till Eksjö kartkommité ämnat för kartframställan.

Kartkommitén får samma peng varje år för att löpande kunna göra aktuella och moderna kartor. Utan dem skulle vi inte få ha kvar orienteringsgymnasiet, förklarar Hallberg.

Och Skidstugan har enskilt avlopp i dag. Men eftersom Eksjö Energi drar fram kommunalt VA runt Hunsnäsen och kommunen också har intresse för att koppla på området bortom Skidstugan ser vi att det kan bli en samfinansiering. Föreningen skulle aldrig ha råd till det här själv.

Övriga bidrag går till Eksjö Södra IK, 20 000 för nytt väderskydd till höjdhoppsmatta, Eksjö sim- och livräddningssällskap, 50 000 för inköp av hopfällbara aluminiumläktare, IFK Hult, 30 000 för armaturer till elljusspår samt 50 000 för bygge av utegym, Eksjö cykelklubb, 10 000 för markarbets- och röjningsutrustning, Mariannelunds fiskeklubb, 7 000 för utbildning, litteratur och tillsynsvästar, samt Hjältevads samhällsförening, 10 000 till åkgräsklippare. Däremot har Valbackens alpina fått avslag för sin ansökan om bidrag om 640 000 kronor för upprustning av skidbacken.

Vi tar hänsyn till många parametrar när vi tar beslut om bidragen och vi avgör vad som är mest prioriterat, vilken egen ekonomi föreningarna har och deras möjlighet till ideell arbetskraft, säger Hallberg.

Pengarna betalas dock inte ut direkt, utan först när arbetena är utförda i enlighet med bidragsansökan.