Samhällsplaneringsnämnden har beslutat att ansöka hos mark- och miljödomstolen att få utdöma vite. Föreläggandet är uppdelat i två delar. Det ena handlar om att ta bort en demonterad husvagn på tomten. Sker inte det förpliktigas fastighetsägaren att betala vite på 20 000 kronor.

Ytterligare ett vite på samma summa handlar om att laga fasaden av träpanel som hänger löst på komplementbyggnaden. Trasiga tegelpannor ska bytas och görs inte detta inom tre månader riskerar hon ytterligare vite.

Så sent som den 3 maj i år var tjänstemän på förnyad inspektion och konstaterade att inga åtgärder vidtagits.