Med en krympande medlemsskara står Nässjö pastorat inför en ekonomisk utmaning. Fastighetsutskottet har i uppdrag att se över hur kyrkans byggnader används. Nässjö gamla kyrka har bara varit i bruk sommartid under många år, och det kan bli en framtid för fler kyrkor.

Sådant ser vi kanske händer på fler ställen framöver, säger Tomas Söderberg, tillträdande ordförande för kyrkorådet.

Hans företrädare på posten, Sven-Bertil Simonsson, vet att det pågår en del centrala tankar inom Svenska kyrkan, om hur fastigheter ska ägas och förvaltas.

Vi har många byggnader att ta hand om, konstaterar Tomas Söderberg.

Vi har inte sålt några kyrkor, men vi har avyttrat en del andra byggnader.

Det finns en särskild framtidsgrupp som arbetar med en översyn för att ta fram ett förslag till budget i balans för 2018, och fastighetsutskottet har också i uppdrag att se över fastighetsbeståndet.

Samtidigt har Nässjö pastorat fått en förfrågan om att ta över Sankta Valborgs kapell i Lövhult. Den förening som sköter kapellet består av en minskande medlemsskara.

Har vi råd att ta till oss ett tak till utan att sälja något annat? funderar Tomas Söderberg, och berättar att tak är ett uttryck för hela byggnaden.

Mitt hjärta säger ”behåll det”, men sedan kommer ekonomin.

Fastighetsutskottets förslag är att pastoratet tar över det som brukar kallas Sveriges första idrottskyrka. Förslaget är samtidigt att sommarhemmet Gissarp säljs för att finansiera en ombyggnad och renovering av kapellet. Det förslaget är inte okontroversiellt.

Vi har inte lyckats komma överens, konstaterar Sven-Bertil Simonsson efter diskussionen i kyrkorådet.

Beslutet får vänta i avvaktan på ytterligare utredning. Det finns krav på statistik på hur ofta kapellet används för vigslar och dop, men även anspråk på en konsekvensutredning för både kapellet och sommarhemmet. Andra vill avvakta budgetprocessen.

Läs även:  

Maktskifte i kyrkorådet