De tre public servicebolagen SVT, SR och UR har kritiserats av kommersiella konkurrenter för att de ökar närvaron på sociala medier som Facebook och därmed ökar konkurrensen om annonsintäkterna, rapporterar Sydsvenskan.

”Ska nöja sig med att informera om programmen”

Nu slår den parlamentariska public servicekommittén fast att public servicebolagen ska nöja sig med att informera om programmen och interagera med sin publik. De måste ta hänsyn till situationen på den kommersiella mediemarknaden och fokusera på att i nyhetsverksamheten tillhandahålla ljud och bild, enligt public servicekommittén. Hela eller längre delar av program bör bara läggas på sociala nätverk om det är enda sättet att nå en viss publik, skriver Sydsvenskan.

De tre public servicebolagen SVT, SR och UR måste visa hänsyn till den kommersiella mediemarknaden och fokusera på att i nyhetsverksamheten tillhandahålla ljud och bild. Det fastslår den parlamentariska public servicekommittén.

Foto Anders Strömquist/SVT

Välkomnar klargörande om public serviceuppdraget

TU välkomnar att det klargörs att ljud och bild, men inte text ska vara i fokus för public serviceuppdraget. Man applåderar också att det sätts gränser för verksamheten på sociala medier och globala distributionsplattformar, skriver Jeanette Gustafsdotter, vd i Tidningsutgivarna (TU), i ett pressmeddelande.

SVT får drygt fem miljarder kronor per år

Public servicekommittén föreslår att anslagen till public service-bolagen räknas upp med 2 procent årligen under den kommande tillståndsperioden. SR får 3,1 miljarder kronor årligen, SVT drygt 5 miljarder och UR 445 miljoner kronor per år, skriver Sydsvenskan.

SVT får drygt fem miljarder kronor årligen, SR får 3,1 miljarder kronor och UR får 445 miljoner kronor per år.

Foto SF / SVT

SVT:s vd bekymrad

SVT:s vd Hanna Stjärne har svarat på public serviceutredningen i en text på svt.se. Hon skriver att det klassiska breda public service-uppdraget att informera, bilda och underhålla ligger fast. Hon är bekymrad över förslaget om ett statligt inflytande över public services utveckling genom förhandsprövningen.

”Det är tid för politiken att tydligt visa om de vill ha ett oberoende public service för kommande generationer”, skriver SVT:s vd Hanna Stjärne som svar på public serviceutredningen.

Foto Janne Danielsson/SVT

"Tid att visa om de vill ha ett oberoende public service”

”Det är tid för politiken att tydligt visa om de vill ha ett oberoende public service för kommande generationer”, skriver Hanna Stjärne. Hon fortsätter:

”Sändningstillståndets första stycke slår fast att verksamheten ska bedrivas självständigt i förhållande till såväl staten som ekonomiska intressen och här går man i motsatt riktning”.

Istället borde man i förslaget bättre ha skyddat rätten för alla i Sverige att ha ett så bra och oberoende public service som möjligt, anser Hanna Stjärne.