Vi har inte lyckats lösa problemet, inte så tillvida att vi kommit tillrätta med vad som är grundorsaken, säger Claes Warrén, presskontakt på Swedbank.

Problemen, som varar i fem till tio minuter per tillfälle, kommer och går.

Det har förekommit störningar under dagen vid ett par tillfällen, de senaste har inte varit lika långvariga som tidigare. Vi rekommenderar kunder som drabbas av inloggningsproblem att försöka igen lite senare. Då kommer man i de flesta fall in. Man kan också ringa vår telefonbank.

Swedbank har inte lyckats spåra grundorsaken till problemet och vet därmed inte när problemet kan vara löst.

Så fort vi vet grundorsaken så kommer vi att lösa det. På IT-avdelningen jobbar alla som kan och som behövs.

Banken utesluter inte att problemen kan vara så omfattande att en omstart av systemen kan krävas.

Skulle vi behöva starta om systemen gör vi det när kundpåverkan är minimal, säger Claes Warrén. (TT)