Som regionchef har Martin Sandström ansvar för Blekinge, Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Östergötland, men som Nässjöbo har han närmare kunskap om de lokala återvinningsstationerna. Han vet att den som ligger vid Slottet, Brinellgatan 13, tillhör de mer utsatta. Återvinningsstationen i andra änden av samma gata är rätt välskött.

Martin Sandström berättar att han själv använder återvinningsstationen vid Slottet emellanåt. I vintras var det ingen rolig upplevelse.

Då stod det en hel soffgrupp och en säng där.

Martin Sandström ser att det handlar om att information och i viss mån övervakning för att få bukt med problemet. FTI driver ett projekt under namnet Ren återvinning, som syftar till att förbättra ordningen. Det finns återvinningsstationer i landet som måste städas två gånger per dag på grund av nedskräpningen.

Det här kostar oss i stora drag 80 miljoner, och det är vi som konsumenter som är med och betalar, säger Martin Sandström.

Återvinningsstationen vid Slottet städas tre gånger i veckan, berättar han.

En man uppger att det legat skräp i området i över tre veckor.

Så ska det inte vara, säger Martin Sandstedt, och berättar att FTI har en städentreprenör som har uppdraget att hålla rent.