Loppor, öronskabb, öroninflammation, rinnande ögon, sår, dåliga eller inga tänder, rädda, aggressiva, trebent, svansfraktur.

Noteringarna i veterinärprotokollet, skrivet efter omhändertagandet, beskriver hälsotillståndet på de fyra katterna som polis efter länsstyrelsens beslut hämtade på gården i Sävsjö kommun i början av mars.

Ytterligare en katt syntes till, men bara fyra av de skygga och aggressiva djuren kunde fångas in.

En av katterna saknade ett ben, skadan var gammal och läkt. På det trebenta djuret rann ögonen, troligen till följd av kronisk kattsnuva och den hade därtill dubbelsidig öroninflammation, loppangrepp och avslagna hörntänder.

En annan katt var helt tandlös, loppangripen och saknade en del av svanstippen. Den hade även en svansfraktur, därtill dubbelsidig öroninflammation och öronskabb.

En tredje katt hade uppsvälld buk, saknade flera tänder och hade dubbelsidig öronskabb.

Den fjärde katten hade dålig päls, var loppangripen och saknade en tand.

Utöver katternas hälsotillstånd var samtliga så arga och rädda till lynnet att de bedömdes omöjliga att sälja eller omplacera. Länsstyrelsen beslutade därför att samtliga fyra katter skulle avlivas.

Djurens tillstånd bedömdes vara så akut att länsstyrelsen fattade beslutet om avlivning utan att djurägaren först hunnit få tillfälle att yttra sig över det.

Om katterna skulle hållas förvar i väntan på att myndigheten fick kontakt med ägaren skulle djuren utsättas för onödigt lidande, bedömde länsstyrelsen.