Det berättar Johan Starck som är ordförande i bolagsstyrelsen.

Eksjö Energi AB har anlitat Finnveden Executive för chefsrekryteringen. Av 28 sökande bedöms tjugotalet ha den kompetens som gör dem lämpliga som verkställande direktörer.

Det är helt klart konkurrens om jobbet, konstaterar Johan Starck.

Under denna vecka kommer fyra kandidater att intervjuas, där ytterligare en väljs bort. Inför styrelsens sammanträde på tisdag 31 januari återstår då tre kandidater att välja mellan.

Jag har kallat både samverksansgruppen och ledningsgruppen till mötet, förklarar han.

Det var på senhösten förra året som Mårten Hermansson fick lämna vd-posten. Han saknade styrelsens förtroende att fortsätta då man ifrågasatte hans ledningsfunktion. Han fick vid avskedet ett avgångsvederlag på motsvarande 22 månader. Hans lön var vid tillfället omkring 89 000 kronor i månaden.

Jag kan inte säga exakt, men det var ungefär så, säger Johan Starck.

Tillförordnad vd är sedan dess Ted Sörmander som enligt uppgift är en stark kandidat till tjänsten.

Vid sammanträdet på tisdag kommer bolaget även att diskutera den allvarliga frågan om kommunens vattenförsörjning. Det råder restriktioner för användningen av dricksvatten då Norra Vixens vattennivå är låg. Andra kommuner har samma problem. I Örebro vrider man åt kranen och slutar spola isbanorna med dricksvatten i vinter.