Nätverket Gnyltåns vänner bildades 2013 och har fått sitt namn från ån som bildar gräns mellan Eksjö och Vetlanda kommun.

De var tidigare starka motståndare till vindkraftsprojektet ”Kullboarp” där till stor del på grund av nätverkets arbete.

Det tror jag helt och hållet, där var vi väldig aktiva och hade ett bra underlag vi lämnade in till politikerna, till skillnad mot vindkraftbolaget, säger Anders Eriksson, en av representanterna för Gnyltåns vänner.

Nätverket återuppstod under sensommaren i anslutning till Eksjö kommuns , där lämpliga områden för vindkraft pekas ut.

Vi tog kontakt med en expert igen som genomförde en liknande analys på andra sidan gränsen, berättar Anders Eriksson.

I en skrivelse skickad till partierna i kommunfullmäktige och till arbetsgruppen, redovisar nu nätverket sina synpunkter och rapporten gjord av Bertil Persson, angående området Oxhagen-Mohagen.

”Vi från vår sida finner planen felaktiv och enögd till förmån för vindkraften men till förfång för oss boende i Eksjö kommun och för sommargäster”, skriver de bland annat.

Med nästa samma resultat angående fågel- och fladdermössliv i området vill nätverket nu att det aktuella området tas bort ifrån planen.

Det är det vi hoppas på. De skriver själva att det inte är en lämplig lokalisering för vindkraft, ändå är det med, säger Anders som tycker att fastighetsägarna riskerar att köras över då kommunen inte beaktar deras situation.

De bryr sig inte om oss, enda sättet att slippa vindkraftsparken är att visa vilka fåglar och fladdermöss som lever här. Tyvärr bryr man sig egentligen inte om de boende. Det är tack vare djurlivet som Kullboarp stoppades.

Vindkraftverken kan komma att påverka boendemiljön i området, vilket i sin tur kan påvkera populationen, enligt Gnyltåns vänners skrivelse:

”Vi funderar på att flytta från området om verken uppförs”

Även turistverksamheten kommer att lida av en eventuell vindkraftpark i Eksjö kommun, menar Anders Eriksson.

Det är mycket tyskar och danskar med sommarhus här, de vill ha lugn och ro och bland dem har det varit väldigt bra uppslutning med protester. De gillar tystnaden, lugnet och vår fina natur. Det här kommer påverka turismen, säger han.

Under samrådsskedet, som pågår till och med den 31 oktober, är det möjligt att komma med synpunkter på kommunens planförslag.