Under i stort sett hela sitt liv bodde han i Aneby, och få har som han ägnat sig åt att skildra ortens historia. Dels genom att skriva om det som händer nu, både stort och smått, i tidningen, dels genom sina böcker och all den forskning som ligger bakom dem.

Genom sitt stora och varma engagemang har han kommit att betyda mycket, inte bara för dem som står honom närmast, utan också för föreningslivet, bygden och samhället.

Han växte upp i Örled, Bredestad, och började som målarlärling efter skolan. Intresset för det skrivna ordet började tidigt genom intensiv bokläsning. I slutet av 1960-talet började han frilansa för Tranås-Posten och efter ett antal år på Smålands Folkblad fick Göran 1984 anställning på Smålands-Tidningens Anebyredaktion och senare som kulturredaktör på huvudredaktionen i Eksjö, en tidning som han var trogen fram till pensioneringen för fem år sedan. Men han fortsatte att medverka i koncernens tidningar, bland annat i Tranåsaktuellt.

De två största fritidsintressena har varit jazzmusik och hembygdsrörelsen. Göran var med och startade Aneby jazzklubb 1961 och var dess sekreterare i inte mindre än 53 år. Han innehade den sysslan även i Bredestads hembygdsförening, Smålands författarsällskap och Föreningen Stierngranats museer.

Därtill också medlem i styrelserna i Jönköpings läns museum, Jönköpings läns hembygdsförbund och Åsens by.

Hembygdsintresset ledde till ett tiotal böcker bland andra om den säregne ingenjören på Stjärneborg, Malte Liewen Stierngranat.

Semestrarna tillbringades tillsammans med familjen sedan minst 30 år tillbaka i franska Provence och Göran blev en verklig älskare av denna del av Frankrike.

Han sörjs närmast av sambon Hjördis Vennerholm, moder, barn och barnbarn, syskon och syskonbarn, släkt och vänner.

I januari fyllde Göran Engström 70 år.