Den 19 september 1989 gjorde Göran Tranell sin första dag som anställd på Aneby kommun. Innan hade han arbetat på landstinget med både primärvård och sluten vård.

Under de 29 år som Göran arbetat i Aneby kommun har mycket hänt. Han tar upp år 1992, när Aneby kommun under fem år tog över hela primärvården, som ett projekt tillsammans med fem andra kommuner i landet.

Han tar upp när Aneby kommun tog över funktionshinderomsorgen och startade Lundmarksgatan, och när Amaq, Aneby miljö och vatten, bildades 2002.

– Jag har ju varit med om många verksamheters övergångar under de här åren. Både när vi tar emot något och arbetsmiljöfrågor när vi avvecklar något, och då förhandlingar med facket.

Men det som fått Göran att stanna under de nästan 30 åren har varit kontakten med människor.

– Att jobba med personalfrågor är alltid föränderligt. Men det har hänt mycket, all beslutanderätt kring enskilda anställda har lagts över på chefer, så min roll har förändrats, säger han.

Efter att ha skickat in en spontan ansökan dagen innan ansökningstiden gick ut kommer Göran till hösten börja arbeta som HR-strateg på Ydre kommun.

– Jag har fått uppleva mycket men ska jag göra något annat innan pensionen så är det nu, säger den nyligen fyllda 60-åringen.

– Som chef är jobbet att utveckla medarbetare, individerna. Nu är det mig själv jag vill handleda. Och visst är jag nyfiken, det är kittlande att få lära sig något nytt.