När vi började sälja i Aneby så var det lite av en konkurrenssituation. och hade som säljargument att man kunde gräva själv och få en rabatt om man valde att gå i eventuellt befintligt rör ut i gatan. Det kunde kunden tala om från början, om man ville använda sig av detta.

Men summan för eget arbete, som var utsatt på hemsidan, är nu borttaget?

Det blev lite av en kvalitetsfråga. Vi har insett generellt inom bolaget att det inte är någon bra idé, så vi har tagit bort den funktionen. Vi använder oss inte av det argumentet överhuvudtaget. Däremot var det en miss av oss att den texten låg kvar för länge på hemsidan. Den funktionen låg kvar i programmet och skulle tyvärr inte ha varit med överhuvudtaget.

Ibland har man inte grävt tillräckligt djupt, gjort för skarpa böjar eller haft det stenigt och eländigt. Nu har vi en entreprenör som har ansvar för grävningen och skulle det hända något så får de ta ansvar för det. Det har varit mer problem än fördelar med att ha gräv själv-rabatten.

Är det även en ekonomisk fråga för er del?

Nej, egentligen inte, mer en kvalitetsfråga.

Ljunggren förklarar vidare att om kunden har ett avtal som säger att man får en gräv själv-rabatt, så är det detta som gäller.

De kunderna kommer vi inte hindra från att få rabatten. Däremot är det tufft att hävda att man ska få rabatt om man inte har avtal på det. När fakturan går ut så bygger det på det skriftliga avtalet med kunden.

Vad jag förstått har några på eget initiativ börjat gräva utan att förankra det hos IP Only. Om man hade velat ändra sitt avtal, och det varit möjligt, så skulle man ha kontaktat oss tidigare. Då hade kunden förmodligen fått ett nej, att det erbjudandet inte gäller längre.

Men om det nu står i avtalet att man har gräv själv-rabatt?

Har man ett avtal där man ska ha rabatten så ändrar vi givetvis inte på det. Vi står för de avtal som vi ingått i. Det har varit rörigt i kommunikationen, men olyckor händer.

Av cirka 600 hushåll som IP Only ska ansluta i den här etappen så var drygt hälften anslutna i slutet av förra veckan, då stadsnätschefen själv träffade några kunder i Aneby som var mycket nöjda med fiberanslutningen och de möjligheter som den ger.

Det är ett gäng kvar, men arbetet pågår för fulla muggar, avslutar Pär Ljunggren.