Två boende i närheten av korsningen Norrgårdsgatan, Skogsstigen i Frinnaryd vittnar om att hålen efter grävarbetet för fiber i gatan har stått helt öppna i fyra veckor. Även de närliggande gatorna Gärdesgatan och Docklidsvägen ska ha varit uppgrävda under en längre tid.

Enligt de boende på gatan så ska det ofärdiga grävarbetet ha resulterat i att en granne har kört sönder sin bil och att en kvinna har ramlat och skadat knäet.

Efter våra klagomål har plötsligt allting fyllts igen med grus över en natt, berättar en av de boende, men det ligger fortfarande högar av grus kvar på gatorna.

De boende vill inte gå ut med sina namn men säger att de är mycket trötta på att grävarbetet har tagit så pass lång tid och att de inte har fått gehör från fiberföreningen när de har påtalat problemen.

Det är föreningen Ralången fiber som arbetar med fibernätet i det berörda området. Ordförande Birgitta Kellner svarar på kritiken.

Vi håller på med grävning och mig veterligen ska hålen vara ifyllda inom kort. Jag vet att vi har fått enstaka klagomål den senaste tiden och det är naturligt. Men jag tycker att det är synd att man vänder sig till tidningen och inte till oss som faktiskt kan göra någonting åt det, säger hon.

Tidnigen påpekar att de boende faktiskt har kontaktat föreningen utan att få gehör.

Det är först de senaste dagarna som någon har hört av sig, men jag har inte fått någon anmälan direkt till mig. Det kan hända att vår projektledare Martin Johansson vet mer, säger hon.

Tidningen har sökt projektledare Martin Johansson utan att få svar. Varför hålen efter grävningen i det berörda området har stått öppna så pass länge kan Kellner inte heller svara på, utan hänvisar återigen till Johansson.

Vi kommer i dagarna att skicka ut information till alla medlemmar om när arbetet förväntas vara klart. Vissa saker har tagit längre tid än planerat, men grävningen borde i alla fall vara klar under juni månad, säger Birgitta Kellner.