Hon satt ordförande i kultur- och fritidsnämnden i åtta år. Nu är Ann-Cathrin Gunnar inne på sitt sjunde år på samma post för samhällsplaneringsnämnden, tidigare miljö- och byggnadsnämnden. Inte någon gång har nämnderna gått med underskott.

Jag har inte kört en budget med minus, berättar hon.

Att nämnderna är små och har en begränsad budget ser hon är en del av förklaringen. Det är lättare att ha överblick. Men Ann-Cathrin Gunnar är påtaligt nöjd med resultatet.

Delårsrapporten visar på fortsatt medvind. Efter årets åtta första månader är prognosen att nämnden går med en halv miljon i överskott vid årets slut. Att det byggs som aldrig förr bidrar till nämndens intäkter.