Habiliteringsersättningen, som är en ekonomisk morot för omsorgstagare att delta i daglig verksamhet, drogs in 2016. Men efter mycket protester infördes den igen förra året.

Socialnämnden kunde under fredagen bekräfta att ersättningen, tillfälligt, kommer att höjas. Marie-Louise Gunnarsson (M), ordförande i socialnämnden, berättar att de har ansökt om 620 000 kronor i statsbidrag från regeringen. Från augusti till sista december kommer hab-ersättningen att höjas.

– FUB (Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning) hade gärna sett att man hade fått hela summan, men det går inte. Vi kommer att höja den, och den ska betalas ut varje månad, från augusti. Den exakta summan som höjningen innebär kan jag inte säga än, då man ska titta på det igen, säger Gunnarsson.

Symbolisk summa

I dag är ersättningen 35 kronor för en heldag och 25 kronor för halvdag.

– Det är väldigt viktigt om att vi är medvetna om att den här höjningen bara gäller året ut. Vi vet att den här gruppen kommer att kämpa för att behålla det längre. Jag förstår det, men det är viktigt med den ekonomiska situationen vi sitter i att de verkligen förstår att vi inte kan det. Det handlar inte om några jättebelopp, utan det blir mer en symbolisk summa.

"Svårt göra något bra"

Marie-Louise framför att hon tycker det är inte är optimalt att det är ett bidrag som är årsbundet.

–Det är svårt för oss som sitter här att göra något bra, kommenterar hon.

Hon menar att det är positivt att höjningen görs, men att den inte kommer att vara längre än året ut.

– Innan vi återinförde tillbaka hab-ersättningen hade vi många diskussioner kring det. Nu får de lite extra för att de var utan ett år, om man säger så.