I Eksjö kommun har drygt hälften av hushållen tillgång till fiberbredband enligt ny statistik för 2016 sammanställd av Post och Telestyrelsen (PTS). Det är strax under snittet för Jönköpings län, men betydligt högre än i grannkommunen Nässjö som ligger längst ner på listan för länet med 33 %. Störst tillgång till fiber har Värnamo kommun med 84 % täckning.

Det finns fastighetsägare idag som inte vill installera fiber trots att möjligheten finns. Idag har ca 65 procent möjlighet till fiberbredband i Eksjö kommun, förklarar kommunstyrelsens ordförande Annelie Hägg (C).

I landet hamnar Jönköpings län med sina 54 % på sjuttonde plats av Sveriges tjugoen kommuner. Längst upp ligger, kanske inte helt överraskande, Stockholms län med 83 % hushåll som har tillgång till fiberbredband.

Fiberuppkoppling för alla kommer att vara en nödvändighet i framtiden. Inom ett och ett halvt år bör alla samhällen vara utbyggda i kommunen, säger Annelie Hägg (C).

Målet för den nationella bredbandsstrategin ”Sverige helt uppkopplat 2025”, som lades fram av regeringen förra året, är att 95 % av hushållen ska vara uppkopplade 2020. För att delmålet ska kunna uppnås krävs en betydligt större ökning än de 6 procentenheter som landet ökade med under förra året. Däremot kan det totala målet på 100 % till 2025 uppnås med förra årets ökningstakt.