Den pågående corona-pandemin slår hårt på många verksamheter så också för Hall Media. Annonsförsäljningen tog nära på tvärstopp i mitten av mars främst genom stora avbokningar, men också på nyförsäljningar. Bedömningen just nu är att totala försäljningen för mars kommer att landa drygt 3 miljoner under budget, meddelar Mats Tidstrand. Med anledning av detta samt att läget tyvärr förväntas hålla i sig kommande månader har företaget nu bestämt ett genomförande av korttidspermitteringar.

Det berör 45 medarbetare som är kopplade till olika funktioner runt annonsaffären.

- Det är där vi ser den direkta och den absoluta effekten i spåren av coronakrisen, säger Mats Tidstrand.

Permitteringarna är tänkta att gälla från onsdag 1 april och i första hand max 6 månader framåt.

- Positivt är att staten och samhället ställer upp med åtgärder som gör att vi kan möta den här problematiken. Att man inte behöver ta permanenta permitteringar, utan att det finns en möjlighet att lösa det med korttidspermitteringar och i detta fall har vi utnyttjat det i Hall Media.

Mats Tidstrand säger att de naturligtvis önskar och hoppas att kunna avbryta korttidspermitteringarna när de ser att effekterna av corona-pandemin minskar.

Kommer Hall Medias läsare att märka av detta på något sätt?

- Om den här situationen har stor inverkan på vår verksamhet måste vi naturligtvis vara på tå och anpassa oss till de nya förutsättningar, sen är det ju såklart vår ambition att det inte ska märkas. Vi gör idag inga förändringar när det gäller den redaktionella organisationen och vår förmåga att producera journalistik. Utan det som i första hand påverkas är annonsaffären och det är också där vi gör vår korttidspermittering.

Så journalisterna kommer inte att permitteras?

- Med den stora osäkerheten som råder i hela världen så kan vi inte ge några garantier, men det är såklart vår ambition att det inte ska påverka våra journalister, säger Mats Tidstrand.