För att öka den lokala debatten och försöka höja tempen inför valet satsar Hall Media på projektet Perspektiv där insändare och debattmaterial ska göras mer tillgängligt.

Ansvarig för projektet blir Kinna Svensson vars roll som perspektivredaktör kommer att vara att initiera debatter på sociala medier och även bjuda in människor att skriva debattinlägg till webben. Utöver det kommer Kinna även att sovra igenom den digra skörd med insändare och debattinlägg som redan idag skickas in till tidningarna för att hitta inlägg som kan vara av intresse för läsarna på våra sajter.

Vi vill öka debatten inför valet framför allt, men även den vanliga debatten. Den sker för det mesta numera på sociala medier. Vi vill vara där i större utsträckning för att få kontakt med läsarna och även stimulera den debatten som finns, säger Kinna Svensson som närmast har varit vikarierande nyhetschef på Jönköpings-Posten.

Hall Media kommer att lansera får ta plats. Där kommer det att finnas information om hur man gör för att skicka in material men även en möjlighet för debatt.

Sedan kommer det att finnas någon sorts interaktionsmätare där du kan visa vad du tycker om varje artikel, säger Kinna.

Förutom Kinna Svensson kommer även Sophia Magasanik, vikarierande ansvarig för sociala medier på Hall Media, att jobba med projektet.

Min roll i satsningen kommer att vara att stötta upp och ta in röster från sociala medier, det är väldigt många läsare som hittar oss där och de rösterna vill vi plocka upp. Sedan ska jag även vara med och paketera innehållet på rätt sätt så att det engagerar, säger Sophia Magasanik.

Marie Johansson Flyckt, ansvarig utgivare på Hall Media, berättar att Perspektiv lanseras av flera anledningar, men att det faktum att det är valår har spelat en viktig roll.

Det är jätteviktigt att många åsikter kommer fram och att det stimulerar till en demokratisk debatt, men även att det är högt i tak och en bredd på åsiktsmaterialet, säger Marie Johansson Flyckt.

Perspektiv är dock mer än insändare och debattinlägg. Tanken är att det ska läggas till en till punkt under det paraplyet.

Vi söker skribenter som har specialkunskaper som kan skriva åsiktsmaterial, som är insatta och kan göra det på ett bra sätt, när något händer eller vi tar initiativ till det och vill ha en expertkommentar av någon, säger Marie och fortsätter:

En tanke är att det inte bara ska vara allmänt tyckande, man tycker bättre om man har på fötterna med fakta också. Inte minst i dessa tyckartider när vilka känslor och åsikter som helst kan bli till fakta i många människors ögon.