Arrangörer för kvällen var Nässjö Naturskyddsförening i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan, Missionskyrkan och Nässjö Fairtrade City/Nässjö kommun.

Om vi bara kan få igång ett samtal kring vad vi kan göra idag så är det bra. Det är dags att komma fram till konkreta mål som vi kan fokusera på, säger Marie Hammarin, Studieförbundet vuxenskolan, som också var samtalsledare för kvällen.

På plats fanns också Lowe Smith Jonsson, ungdomssekreterare från svenska FN-förbundet. Han började med en genomgång av de olika målen för att sedan lämna ordet fritt för diskussion.

Vi måste jobba med att få bort extrem fattigdom och arbeta för att stoppa klimatförändringarna, men det är i kommunerna som förändringarna måste ske, säger han.

Av FN:s femton hållbarhetsmål diskuterades tre under kvällen: Rent vatten och sanitet, hållbar konsumtion och produktion samt ekosystem och biologisk mångfald.

Inbjudna var bland annat Helena Klint, VA-chef Nässjö affärsverk, representanter från Södra skogsägarna, Harald Karlsson från LRF och representanter från olika partier.

Nässjö införde ett bevattningsförbud i somras och vi sparade 15 procent i förbrukning de månaderna. Men sedan ökade användningen igen efteråt, vi måste ha en beteendeförändring som håller över tid, säger Helena Klint.

Deltagarna diskuterade även några frågor som man kan göra själv för att tänka mer hållbart. Bland annat kom det upp att man kan ta med sig en egen kasse till butiken istället för att köpa en ny plastkasse, välja att handla rättvisemärkt och tänka till när det gäller sopsortering.