Veckan före midsommar ringde pastorsfrun Maria Hallman upp kultur- och fritidschef Stewe Jonsson. Hennes agenda var att få till ett samtal om den kommande Regnbågsveckan i Vetlanda, ett arrangemang som Vetlanda kommun står bakom, och som ska belysa hbtq-frågor. Jonsson accepterade Hallmans förfrågan och de två möts i början av augusti på Jonssons ämbetsrum i Stadshuset i Vetlanda. Efter en inledande öppningsdialog går Hallman rakt på sak.

Käre kulturchef Stewe Jonsson, ställ in Regnbågsveckan vecka 37. Detta för att Guds vrede inte ska drabba Vetlanda stad, deklarerar Hallman.

Stewe Jonsson ger Hallman bakgrunden till evenemanget Regnbågsveckan.

 Frågan handlar om hur kommunen ser på värdegrund och allas lika värde. Homosexuella har blivit och blir trakasserade, misshandlade, förföljda och mördade för sin läggning, säger Jonsson och fortsätter:

I Vetlanda har vi inte tidigare haft en satsning för att lyfta hbtq-personer. Nu ansåg vi det vara dags och vi har politiken bakom oss.

Hallman utvecklar därefter sitt resonemang. Hon förklarar att man i Washington i USA ska bygga ett stort museum där man ska lyfta fram Bibeln. Hon tycker att man ska lyfta fram Bibeln även i Vetlanda, för samma summa pengar som man lägger på Regnbågsveckan.

Maria Hallman refererar sedan till bibeltexter, bland annat ur Romarbrevet och Korinthierbrevet, som hon anser ligga till grund för att Vetlanda kommun inte ska ägna sig åt frågor som rör homosexuella och deras rättigheter.

I 150 år har Vetlanda kommun grundat sig på Guds ords lagar och detta kristna arv är du Stewe Jonsson ansvarig för att riva ned om Regnbågsveckan arrangeras, riktar hon anklagande mot Jonsson.

Stewe Jonsson lyssnar på vad Maria Hallman har att säga. Sedan klargör han att han inte har för avsikt att bemöta Hallmans teologi.

Helt enkelt därför att vi inte sysslar med teologi i stadshuset. En kommun ska vara neutral i religiösa frågor, framhåller han.

Jonsson väljer sedan att tala om personliga erfarenheter som ytterligare har stärkt honom i övertygelsen om att en Regnbågsvecka behövs.

För ett par år sedan blev jag varse att en vän var homosexuell. Jag lyssnade på hans historia och började fundera över detta och tänkte ”ska inte en människa kunna vara sig själv?”. För något år sedan kom min son ut som homosexuell. Detta har givetvis medfört att mitt personliga engagemang har stärkts ytterligare, säger han.

Jonsson refererar vidare till kommunfullmäktiges mål och kommunens folkhälsopolicy.

Fullmäktige har ställt sig bakom att ”varje individ ska ges möjlighet att utifrån sina förutsättningar utvecklas på bästa sätt”. För att trivas ska man alltså kunna vara den man är. Detta är en fråga internt för Vetlanda kommun som arbetsgivare, här kan man vara anställd och vara homosexuell, säger han.

Dessa argument biter inte på Maria Hallman. Hon frågar Jonsson vad kommunens budget är för Regnbågsveckan och får svaret 30 000 kronor (Siffran har senare justerats till 45 000, reds anm). Efter diskussionen om budgeten går Hallman till angrepp mot frikyrkorna i Vetlanda.

Jag hade förväntat mig att övriga kristna skulle göra sina röster hörda och protestera. Präster och pastorer har ett ansvar för denna kommun, ett ansvar man inte tar. Jag tycker att frikyrkornas företrädare är fega. Man talar inte om vad skriften säger, säger Hallman som har teorin att kyrkorna håller tyst därför att man får bidrag från kommunen.

I mötets slutskede blir Hallman mer upprörd och engagerad i sitt tilltal.

I Vetlanda vill vi inte ha Sodom och Gomorra, som det har blivit i Stockholm. Homosexualitet är ett onaturligt levnadssätt, säger Hallman riktat till Stewe Jonsson, som nyligen berättat att han har en son som är homosexuell.

Stewe Jonsson håller sig behärskad och påtalar att saker och ting har ändrats, 1944 slutade homosexualitet att klassas som en brottslig handling och 1979 upphörde homosexualitet att betraktas som en psykisk sjukdom.

Homosexualitet är något man väljer. Det är en frestelse, menar Hallman.

Tror du verkligen det är något man väljer? Vet du om hur många som blir utsatta för sin homosexuella läggning, replikerar Jonsson.

Efter att Hallman frågat Jonsson hur många namnunderskrifter som krävs för att ställa in Regnbågsveckan gav han henne följande svar.

Du pratar om pornografi och otrohet, men Regnbågsveckan i Vetlanda propagerar inte för något av detta. Sexuell identitet är inte något som smittar. Du försöker ge mig skuld och anklaga mig för att Guds vrede ska drabba Vetlanda. Men här skiljer sig våra uppfattningar åt. Jag ser inte homosexualitet som ett fel som du gör. Jag anser att du ägnar dig åt en modern form av häxprocess. På 1600-talet anklagades människor för att vara i lag med djävulen och nu gör du detsamma, replikerar Jonsson, nu mer bestämd i tonen.

Hallman betonar att det inte är hon som ”lyfter fram” vad hon anser om homosexualitet, utan hon refererar till Skriften. Hon framhåller också att hon älskar alla människor, även inkluderat de homosexuella.

Du kan säga att du älskar de homosexuella, men jag tror att de som är homosexuella har svårt att känna det när du talar om dem som du gör. De blir istället upprörda och ledsna. Man måste tänka på vad man yttrar, när man påstår saker och anklagar människor för att vilja åstadkomma något illa, säger Jonsson som menar att Hallman gjort ett övertramp.

Stewe Jonsson är även efter samtalet med Hallman övertygad om att det behövs en Regnbågsvecka i Vetlanda.