Det har gått bra för Viking Beds Of Sweden i Landsbro. Våren 2016 noterade företaget ett resultat efter finansnetto, det vill säga verksamhetens totala resultat, på drygt 23,2 miljoner kronor. Företaget utgör dock inte enbart en solskenshistoria. Sedan 2005 har den före detta ägaren Mikael Trofast legat i fejd med sina tidigare kompanjoner, främst med Alf Söderberg, ledamot i Afema Trading AB, som köpte Trofasts andel i Viking Beds Of Sweden, totalt 1 500 aktier.

Företaget grundades 2002 och redan från början gick det väldigt bra. Vi som var delägare då hade lång erfarenhet av möbel- och sängtillverkningsbranschen, men ingen hade nog kunnat ana succén som blev, säger Mikael Trofast.

Han ägde företaget tillsammans med Alf Söderberg, Lars-Erik Björklund och Eva Aurén. Viking Beds etablerades i Borohus gamla lokaler. Trofast hade ansvar för inköp och produktion, Söderberg för försäljning, Björklund för marknadsföring och inköp och Eva för administrationen. Redan året efter att företaget kommit igång började kontroverserna. Enligt Mikael Trofast handlade det om att det var Alf Söderberg som ensam ville bestämma hur företaget skulle skötas.

 Jag accepterade inte att han skulle styra och ställa utan sa emot. Det var då det blev bråk, uppger Mikael Trofast.

Alf Söderberg var inte med i styrelsen vid tillfället utan Lars-Erik Björklund var styrelseordförande. Dessutom ägde alla delägare 25 procent var av företaget, vilket innebar att det var än mer märkligt att Söderberg skulle bestämma enligt Trofast.

Konflikten eskalerade och månader gick utan att Trofast och Söderberg pratade med varandra.

Alf Söderberg ville köpa mina aktier. Jag var inte ovillig, dels handlade det om motsättningarna som var inom företaget och sedan ville jag göra något nytt, eftersom jag varit i möbelbranschen sedan jag gick i nian. Det första budet jag fick av Alf var dock ett skambud, som jag inte ens svarade på, framhåller Trofast.

En värderingsman kopplades in. Mikael Trofast opponerade sig mot detta då han ansåg att det skulle vara en extern värderare. Enligt Trofast så hade denne värderingsman kopplingar till Lars-Erik Björklund.

Jag kände tidigt att det här inte skulle bli en opartisk värdering. När så värderingen presenterades visade det att värderingen inte var seriös sett till företagets vinst, omsättning, aktieinnehav i andra bolag och inarbetat kapital, framhåller Mikael Trofast.

Värderingen som gjordes i december 2005 sattes till 10,4 miljoner kronor, beräknat på den senaste årsvinsten. Enligt Trofast fanns det cirka 7 miljoner kronor i arbetat kapital vid tidpunkten. Viking Beds hade också förvärvat två andra bolag innan värderingen gjordes, men detta ska inte ha tagits upp i värderingen utan endast till nominellt värde, enligt Trofast. Han framhåller också att värderingen enbart var preliminär utan ett ordentligt halvårsbokslut.

Jag ställde ett krav på att min del var värd 5,6 miljoner kronor och att värderingen skulle göras av en utomstående. Detta accepterades inte, utan jag hotades istället med att bli utesluten ur bolaget och bli helt lottlös om jag inte antog budet. Jag var orutinerad och visste inget om försäljningar, till slut vek jag mig och det ångrar jag, säger Trofast som framhåller att han har en bandspelning som visar att det inte gick rätt till. Detta band har skickats in som bevismaterial till en kommande huvudförhandling.

Enligt Mikael Trofast malde det i honom när han sålt sitt aktieinnehav, att allt inte gått rätt till.

En bekant, som jobbat en del med företagsförsäljningar, hörde av sig till mig. Han menade att värderingen som gjorts var helt undermålig. En korrekt värdering borde ha legat på 18-20 miljoner kronor, menar Trofast som varit i kontakt med flera olika värderare.

Mikael Trofast berättar att han funderat på att stämma sängföretaget i Landsbro länge.

Jag har också varit i kontakt med flera advokater och till sist hittade jag Jan-Peder Stensson som hjälpte mig att lyfta på rätt stenar. Då bestämde jag mig för att göra allt för att få ut det jag har rätt till. Det är det enda jag vill, ha ut min del och inte ett öre till, säger han.

Stämningsansökan mot Afema Trading har lämnats in till Växjö tingsrätt och en muntlig förberedelse har hållits. Mikael Trofast har i första hand yrkat på att erhålla en tilläggsköpeskilling på 1,9 miljoner kronor plus ränta. I andra hand yrkar han på att köpet hävs mot att han får tillbaka 1 500 aktier i bolaget mot att han utger 2,6 miljoner kronor till bolaget. Trofast hänvisar till att den så kallade hembudsklausulen inte har följts, trots att det stod inskrivet i bolagsordningen. Enbart denna omständighet skulle vara fog för att häva köpet, enligt Trofast.

Hur bedömer du dina möjligheter att få rätt?

Det är svårt att säga men min advokat har sagt att jag har goda chanser, säger Trofast.

Risken för Mikael Trofast om han förlorar är att han får stå för motpartens rättegångskostnader, i regel är det väldigt kostsamt att driva mål i domstol, men detta är en risk han är beredd att ta.