Bygg- och anläggning:

El- och energiprogrammet:

Ekonomiprogrammet:

Estetiska programmet:

Fordons- och transportprogrammet:

Yrkesintroduktion fordons:

Handels- och administrationsprogrammet:

Hantverksprogrammet:

Industritekniska programmet:

Yrkesintroduktion industri:

Naturvetenskapsprogrammet:

Restaurang- och livsmedelsprogrammet:

Yrkesintroduktion restaurang:

Samhällsvetenskapsprogrammet:

Teknikprogrammet:

Vård- och omsorgsprogrammet:

Programmet för fastighet och anläggning:

Programmet för hantverk och produktion:

Programmet för hotell, restaurang och bageri:

Individuella program.