Enligt SVT Nyheter Jönköping enligt Jönköpings-Posten.

Göran Tranell, personalchef på Aneby kommun, berättar att förslaget om att slopa rökning på arbetstid snart ska tas upp hos politikerna.

Eftersom det här är en policy måste det gå hela vägen upp till kommunfullmäktige.

Förslaget som var ett uppdrag från kommunens ledningsgrupp innebär att det inte ska vara tillåtet att röka på arbetstid, och inte heller i kläder som arbetsgivaren tillhandahåller. Det kan till exempel handla om att kommunanställda som träffar sin brukare i arbetskläder inte ska lukta rök.

Detta har ju processats under våren i samverkansgruppen. Det är inte en diskussion huruvida det är bra eller dåligt med rökning på arbetstid, men det finns detaljer i förslaget som måste processas, berättar Göran Tranell.

Aneby kommun har i friskvårdssyfte erbjudit rökavvänjning via företagshälsan i två år. Detta ingår också i förslaget.

Det är väl inte så jättemånga som har tagit den chansen, kanske runt fem stycken, säger Göran Tranell som räknar med att förslaget till policyn tas upp i allmänna utskottet i augusti.

En sån här policy måste få tid att sjunka in, säger Göran Tranell.

Hur är det med övrig tobak och e-cigaretter?

All rökning räknas i förslaget, även e-cigaretter.