Jönköpings länstrafik förlorade 20 miljoner kronor när den tyska tågentreprenören bröt samarbetet.

Av dessa pengar ska sex miljoner sparas in på att avveckla tågtrafiken från Eksjö, via Mariannelund mot Hultsfred.

Något som väckt många frågor i Mariannelundsbygden och som var bakgrunden till att Emilkraften bjöd in kommunledningen och lokala representanter till ett möte på tisdagskvällen med Erik Andersson, trafikplanerare på Jönköpings länstrafik.

Hård kritik

Kritiken mot det snabba nedläggningsbeslutet av persontrafiken var hård från både politikerna och Mariannelundsborna.

Kommunalrådet Annelie Hägg (C) tyckte att det borde varit en bredare diskussion innan den rälsbundna persontrafiken togs bort.

Oppositionsrådet Diana Laitinen Carlsson undrade om länstrafikens ledning verkligen tagit ställning till kritiken.

Erik Andersson medgav att det var ett snabbt beslut, men att länstrafiken var tvungna att snabbt lösa den ekonomiska krisen.

– Men jag anser att vi får stora förbättringar av de allmänna kommunikationerna och då inte minst den nya busslinjen från Nässjö till Vimmerby.

– Nuvarande 330-linjen fortsätter att vara en så kallad "mjölkpallslinje" med många stopp, medan 325 mellan Vimmerby och Nässjö blir en snabb regionbuss.

– Vi dubblar antalet bussturer mellan Mariannelund och Vimmerby, ett tydligt tecken på att vi nu prioriterar länsöverskridande trafik.

Ej helgtrafik

En påstående som inte gick ihop sig med att bussförbindelsen mellan Mariannelund och Hultsfred bara kommer att gå måndag-fredag när persontågen försvinner.

Robert Glader, verksamhetsledare på Emilkraften, liksom Tomas Erazim (M) efterlyste också bättre möjligheter för turister och tillfälliga besökare att köpa bussbiljetter i Mariannelund. Gärna på Emilkraften, vilket Erik Andersson lovade titta närmare på.

Vid träffen ställdes även den obesvarade frågan vad som på längre sikt händer med järnvägen när persontrafiken försvinner inför nästa år.