Kvinnan, som är i 30-årsåldern, har erkänt merparten av bedrägerierna. Kvinnan utgav sig för att sälja allt från ridstövlar och stigbyglar till hästsadlar. I flera av fallen använde sig kvinnan av falskt namn.

Som exempel kan nämnas att en köpare som betalat för ridstövlar aldrig fick dessa. Tingsrätten trodde inte att kvinnan haft för avsikt att skicka stövlarna, bland annat eftersom den nu dömda kvinnan använde falskt namn i sin kontakt med köparen.

Flera hästsadlar och stigbyglar såldes också, utan att de levererades till respektive köpare. I ett annat fall sände kvinnan en sadel till köparen. Den sadeln var dock trasig, utan värde och obrukbar.

Under rättegången uppgav kvinnan att hon använder falsk identitet för att hon tidigare är dömd för liknande brottslighet och därmed inte kan vara med i grupper på Facebook under sitt riktiga namn.

Vid något tillfälle berättade kvinnan att det pågår en ”häxjakt” mot henne och att det finns en Facebookgrupp som heter ”Lurad av (och kvinnans riktiga namn)”. Enligt kvinnan själv ska denna sida ha flera hundra medlemmar.

Eksjö tingsrätt menar att det är ställt utom rimligt tvivel att kvinnan begått merparten av bedrägerierna som hon stod åtalad för. Totalt döms kvinnan för tolv bedrägerier. I tingsrättens dom gällande de nu aktuella brotten står det:

”Gärningarnas gemensamma straffvärde motsvarar, efter återfallsskärpning, fängelse i fem månader. Tingsrätten har härvid beaktat att även om vart och ett av bedrägerierna avser relativt begränsade belopp har brotten inneburit en ekonomisk påfrestning och betydande besvär för var och en av målsägandena, som samtliga är privatpersoner.”

Sävsjökvinnan förekommer sedan tidigare under tre avsnitt i belastningsregistret. De tidigare domarna avser samma typ av brottslighet som nu är aktuell.

Bedrägerierna som den nu aktuella domen innefattar ska ha skett mellan den 13 maj 2016 och den 13 juni förra året. Vid bedrägerierna ska kvinnan ha använt olika konton som hon disponerar. Hon ska ha befunnit sig i Sävsjö kommun när brotten begicks, enligt Eksjö tingsrätts dom.

Kvinnan ska nu betala skadestånd på sammanlagt 29 050 kronor till de drabbade personerna som finns runt om i Sverige.

Sävsjökvinnan frias från ett fall av bedrägeri, som hon stod åtalad för.