Varför inte enkelrikta viss del av gatan?

För hemtjänstpersonal, som besöker brukare som inte bor på Tuvan, och avstånden kan vara långa, är cykel förkastligt.

Ett par mindre bilar bör i stället ersätta dessa turer.

Vi ska vara rädda om Tuvans duktiga och trevliga personal.

När jag nu talar om dem så bör de få ett rökrum. Röka bland soptunnorna verkar osunt.

BEATRICE SVÄRDSLILJA

LÄS MER: Experter överens: Sänk hastigheten till 30 km/h i städer

LÄS MER: Fortkörare punktmarkeras av samhällsförening