Eksjö kommun samarbetar redan i dag med Aneby kommun när det kommer till överförmyndarverksamhet, men om allt faller väl ut kan samarbetet från och med årsskiftet expandera. Tanken är då att en gemensam överförmyndarnämnd ska bildas mellan Eksjö, Aneby, Nässjö, Vetlanda och Sävsjö kommuner. Något Eksjös kommunstyrelse nu formellt ställt sig positiv till.

– Den största och viktigaste anledningen är att vi skulle få en mer robust organisation. Vi kan göra samverkansvinster och till exempel få lättare att rekrytera folk, förklarar kommunstyrelsens ordförande Annelie Hägg (C).

Bra samarbete med Aneby

Även om inte alla tillfrågade kommuner väljer att gå med i samarbetet har kommunstyrelsen i Eksjö ändå uttryckt en vilja att bilda gemensam nämnd med de som vill. Kommundirektör Tord du Rietz ser dagens samarbete med Aneby kommun som ett gott exempel.

– Att det fungerar så väl i dag tycker jag talar för att det kan bli ännu bättre om vi är fler som slår oss samman. Jag tror att det ökar chansen att långsiktigt bibehålla den höga kvalitet vi har på verksamheten i dag. Det här känns som rätt väg att gå, säger han.

Slutligt beslut för Eksjö kommuns medverkan i samarbetet tar kommunfullmäktige.