Vi har bomsystem som inte många andra kommuner har. Det innebär att du måste registrera ditt körkort när du kör in på området och det minimerar hot och våld, just för att du måste tala om vem du är, säger Mats Fasth, driftchef på Flishults avfalssanläggning.

Problem med hot och våld mot anställda på återvinningsstationer förekommer i hela landet och just gör Avfall Sverige en undersökning som gått ut till alla kommuner.

På vissa återvinningscentraler har personalen blivit pistolhotad. Hoten sker ofta i samband med stölder. Elektronik, bilbatterier och värdefulla metaller från till exempel datorer är bland det mest stöldbegärliga på en återvinningscentral.

Men på Flishultstippen menar Mats Fasth att bomsystemet gjort arbetsmiljön tryggare för de anställda.

Vi införde det för fyra år sedan och har sett flera fördelar. Det infördes för att hushållsavfallet ska täcka sina egna inkomster och vi ville åt företagen som utnyttjade tippen. Det var första effekten av det men sedan dök det upp fler fördelar.

Bommar och staket finns runt om.

Man kan inte ens åka in för att reka, utan att först uppge vem man är.

På nätterna har anläggningen dock besök av människor som försöker komma åt metaller. De klättrar över staket eller klipper upp stängsel för att komma in. Men då utsätts i alla fall inte personalen för hot.

Visst kan folk bli upprörda om de blir tillsagda för att de slänger fel, men de är inte anonyma som de är på andra ställen där de bara kan köra dit och inte behöver tala om vilka de är.