När Fortifikationsverket drar in tillståndet för Eksjös aktörer inom scenkonst att fortsätta hyra den lokal de under årtionden brukat hotas kulturen på landsbygden. Varför tas inte de kulturpolitiska målen om det egna skapandet och stödet till barn- och ungdomsverksamhet på allvar?

Satsningar på konst och kultur är en fråga om jämlikhet. Alla ska ha tillgång och möjlighet att delta i kulturen och konsten. Det är till och med en mänsklig rättighet enligt FN och ett kulturpolitiskt mål, fastslaget av riksdagen. Idag finns det bara en teaterscen för scenkonst i Eksjö, denna lokal kallas Fritidsgården. Fritidsgården ligger i anslutning till, inte innanför, försvarsmaktens område vid Eksjö Garnison. Under mer än 40 år har aktörer som Eksjö Riksteaterförening, Teatertolvan och EksjöRevyn fått hyra lokalen. Föreningar som varje månad lägger ned otaliga ideella timmar för att fler i Eksjö ska kunna ta del av ett varierat utbud av teater och dans. Upplevelser och stunder som skapar gemenskap, skratt, gråt, perspektiv och eftertanke. Nu väljer Fortifikationsverket att dra in tillståndet för dessa föreningar att hyra lokalen.

För en framgångsrik och kontinuerlig ideell teaterverksamhet krävs det att lokalbehoven tillgodoses. Teaterlokalen som samlingsplats och repetitionsutrymme för teatergruppen bestämmer vilken framgång man får vid teaterframträdandet. Där har vi möjlighet att möta andra, interagera och tillsammans arbeta för det gemensamma målet – teaterföreställningen. Ett landsbygdsområde som Eksjö har tyvärr inte samma förutsättningar med alternativa lokaler som större städer. Eksjös aktörer inom scenkonst står nu utan lokal och föreningarnas överlevnad är hotad.

Vi anser att Fortifikationsverket bör se över sitt beslut om att dra in tillståndet. Eksjö kommun bär också ett stort ansvar för att möjliggöra kulturupplevelser och kulturyttringar. En viktig del av detta är att se till att lokalbehoven tillgodoses. Vi vill att kommunen lämnar besked om hur de ideella kulturföreningarna även i framtiden ska ha möjlighet att arrangera scenkonstupplevelser.

Magnus Aspegren
, vd

Riksteatern

Mats Wenlöf

Förlags- och utvecklingschef, Amatörteaterns Riksförbund

Relaterat till artikeln