Fram till nu har det varit möjligt för privatpersoner över 18 år att hyra Gula villan och Konserthusets bottenvåning av kommunen.

Dock har det inte fungerat tillfredsställande.

Städning och iordningställande av lokalerna efteråt har inte alltid skötts som det ska, säger Lars-Erik Fälth (C), ordförande för allmänna utskottet och fortsätter:

Kommunens personal har ibland på måndagsmorgnar fått ett drygt arbete med att städa efter hyresgäster.

Vid uthyrning till privatpersoner har även skadegörelse förekommit samt stölder av kommunens utrustning. I vissa fall har reparationer krävts och stulna saker har fått ersättas med nya.

Nu tycker allmänna utskottet att uthyrningsreglerna för Gula villan och Konserthusets bottenvåning ska ändras.

Förslagets är att de aktuella lokalerna enbart ska hyras ut till föreningar, företag och kommunens verksamheter. Åldern på den person som ska stå för kontraktet föreslås också höjas från 18 till 27 år.

När kommunen får åtgärda bristfällig städning och iordningställande av de aktuella lokalerna tas en extra avgifts ut. Den föreslås höjas från 300 kronor till 600 kronor i timmen.

Ärendet ska slutligen avgöras i kommunfullmäktige.